Nyomtatás PDF
2012/2013.  tanév ütemterve

Augusztus
   
21. 8,00 Alakuló értekezlet
.   Munkaközösség-vezetők  megbeszélése
27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga
28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga
31. 9,00 Tanévnyitó értekezlet
     
Szeptember    
1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély
5. 14,00 Őszi érettségi vizsgára jelentkezésének határideje
10.   Érettségi összesítő jelentés elküldése
15.   Tanmenetek leadásának határideje,
    osztálynaplók anyakönyvi, statisztikai részének kitöltése
28. 14,00 Szülői értekezlet 9-11. évfolyamnak
28-29   SPORT és GÉPÉSZ Tábor – LEADER Pályázat
30.   OKTV jelentkezések leadása
30.   Osztályfőnöki programok elkészítésének határideje
     
Október  
1.   OKTV jelentkezések összesítése és elektronikus továbbítása
4-10.   Meusselwitz-i csoport fogadása
5. 14,00 Szülői értekezlet a 12. évfolyamnak
Első hete   Az Aradi vértanuk emléknapja. Megemlékezés osztályfőnöki órákon
11. 14,00 Matematika OKTV I. forduló
15.   Tanulmányi területek meghatározása és elküldése a
Felvételi Központnak
19. 8,00 Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalomról.
25.   DIÁKNAP
27. 8,00 Nevelési Értekezlet – tanítás nélküli munkanap.  (10.22.)
 29-nov. 4-ig   Őszi szünet
November    
5.   Első tanítási nap az őszi szünet után
5. 14,00 Történelem OKTV I. forduló
6. 14,00 Földrajz OKTV I. forduló
14. 14,00 Magyar nyelv OKTV I. forduló
16. 14,00 Informatika II. kategória OKTV I. forduló
14. 14,00 Magyar irodalom OKTV I. forduló
13. 14,00 Angol nyelv OKTV I. forduló
15. 14,00 Fizika OKTV I. forduló
19. 14,00 Kémia OKTV I. forduló
20-23.   Pályaválasztási napok
21. 15,00- Tanári fogadóóra
21. 14,00 Informatika I. kategória OKTV I. forduló
22. 14,00 Biológia OKTV I. forduló
    Adatok megküldése a kompetenciaméréshez
26. 14,00 Német nyelv OKTV I. forduló
December    
7.   Szülők és tanulók értesítése a várható félévi elégtelen osztályzatokról
10.   Mezőgazdasági SZKTV jelentkezés határideje
15.   Felsőoktatási felvételi tájékoztató megjelenése
20. 16,00 Karácsonyi ünnepély az iskola dolgozóinak
  17,00 Nyugdíjas dolgozók köszöntése
21. 08,00 Iskolai karácsonyi műsor (utolsó tanítási nap a téli szünet előtt)
22.- jan.02.   Téli szünet
     
Január    
Külön
egyeztetéssel
  Hegesztő és bútorasztalos SZKTV 1. forduló (Kaposvár)
3.   Első tanítási nap a téli szünet után
7.   Érettségi jelentkezési lapok kiosztása a tavaszi érettségi vizsgákra
10. 14,00 Rajz és vizuális kultúra OKTV I. forduló
     
11.   Az első félév vége
  13,00 Osztályozó értekezlet a 9. és 12. osztályosoknak
18.   Félévi értesítők kiküldésének határideje
24. 14,00 Félévi értekezlet
25. 14,00 Szülői értekezlet a nem végzős osztályoknak
     
Február    
Külön
egyeztetéssel
  Mezőgazdasági SZKTV első forduló (Piliscsaba)
8. 14,00 Szülői értekezlet a végzős osztályoknak
  16,00 Szalagavató ünnepély
15.   Középszintű szóbeli érettségi témakörök nyilvánosságra hozása,
15.   Tavaszi érettségi és szakmai vizsgára való jelentkezés határideje
15.   A felsőoktatásba való jelentkezés határideje
18.   Felvételi lapok érkezése az általános iskolákból
Negyedik hete   A  kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja.
Megemlékezés osztályfőnöki órákon
     
Március    
1.   Érettségi vizsgákra jelentkezők adatainak elküldése elektronikus és
nyomtatott formában
 7-8.   NAGYVÁTHY NAPOK  (NA-NA)
13. 8,00 Iskolai megemlékezés Nemzeti ünnepünkről
14. 8,00 Nevelési értekezlet                         tanítás nélküli munkanap
16.   Ideiglenes középiskolai felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása
25.   Középiskolába jelentkezettek névsorának megérkezése a
Felvételi Központtól
28-ápr. 2-ig   Tavaszi szünet
     
Április    
Későbbi
egyeztetéssel
  A hegesztő és bútorasztalos szakmák szintvizsgái
Későbbi
egyeztetéssel
  SZKTV Mezőgazdasági verseny Országos Forduló
3.   Első tanítási nap a tavaszi szünet után
4.   A végzős tanulók és szüleik kiértesítése a várható év végi
elégtelen osztályzatokról
    A Felvételi Központ kiegészíti a jelentkezettek névsorát
6.   Végleges középiskolai felvételi jegyzék elkészítése és elküldése a
Felvételi Központnak
12. 15,00-
17,00
Össztanári fogadóóra
18.   Véglegesített jelentkezési névsor megérkezése a Felvételi Központtól
    Az iskolák és a tanulók kiértesítése a felvételről és az elutasításról
     
Május    
2. 14,15 Ballagási főpróba
    Utolsó tanítási nap a végzős osztályoknak
  13,00 Osztályozó értekezlet a végzősöknek
4 09,00 Ballagás
2.-13.   Rendkívüli felvételi eljárás
6-7-8.   Érettségi szünet
6. 8,00 Magyar nyelv és irodalom érettségi írásbeli vizsga
7. 8,00 Matematika érettségi írásbeli vizsga
8. 8,00 Történelem érettségi írásbeli vizsga
9. 8,00 Angol nyelv érettségi írásbeli vizsga
10. 8,00 Német nyelv érettségi írásbeli vizsga
14. 8,00 Biológia érettségi írásbeli vizsga
15. 8,00 Kémia érettségi írásbeli vizsga
15. 14,00 Földrajz érettségi írásbeli vizsga
25. 8,00 Szakmai előkészítő tárgyak érettségi írásbeli vizsgái
21. 8,00 Informatika érettségi írásbeli vizsga
16.-20. 8,00 OKJ-s szakmai írásbeli vizsgák, írásbeli és interaktív vizsgák
16. 8,00 Fizika érettségi írásbeli vizsga
21 14,00 Rajz és vizuális kultúra érettségi írásbeli vizsga
13-17. 8,00 Szakmai írásbeli vizsgarész (Szakmunkásképző)
     
Későbbi
egyeztetéssel
  Szakmai szóbeli és gyakorlati vizsgák
29. 8,00 Országos kompetenciamérés (10. évfolyam)
     
Június    
Későbbi
egyeztetéssel
  Szakmai szóbeli és gyakorlati vizsgák
1-től   OKJ-s szakmai szóbeli és gyakorlati vizsgák
6.-10.   Gimnáziumi osztályok év végi vizsgái
14. 14,15 Osztályozó értekezlet
14.   Utolsó tanítási nap
17.   Nyári szakmai gyakorlatok kezdete
19. 08,00 Tanévzáró ünnepély
17.-18.   12.A szóbeli érettségi vizsgái
19.   Előrehozott szóbeli érettségi vizsgák
20-21.   12.B szóbeli érettségi vizsgái
24-25.   12.E szóbeli érettségi vizsgái
28. 08,00 Beiratkozás
     
Július    
1. 08,00 Tanévzáró értekezlet

 

 

 

 

 

A 2011/2012-es tanév ütemterve

 

Augusztus  
22. 8,00 Alakuló értekezlet
Munkaközösség-vezetők megbeszélése
25. 8,00 Írásbeli javítóvizsga
26. 8,00 Szóbeli javítóvizsga
31. 8,00 Tanévnyitó értekezlet
Szeptember  
1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély
5. 14,00 Őszi érettségi vizsgára jelentkezésének határideje
10.   Érettségi összesítő jelentés elküldése
15.   Tanmenetek leadásának határideje, osztálynaplók anyakönyvi, statisztikai részének kitöltése
30.   OKTV jelentkezések leadása
    Osztályfőnöki programok elkészítésének határideje
  14,00 Szülői értekezlet valamennyi évfolyamnak
Október
1.   OKTV jelentkezések összesítése és elektronikus továbbítása
6.   Az Aradi vértanuk emléknapja. Megemlékezés osztályfőnöki órákon
13. 14,00 Matematika OKTV I. forduló
15.   Tanulmányi területek meghatározása és elküldése a Felvételi Központnak
18. 8,00 Őszi írásbeli érettségi kezdő napja (Magyar nyelv és irodalom)
21. 7,45 Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalomról.
27. 14,00 Őszi írásbeli érettségik utolsó napja)
29.   Értekezlet
31-4.   Őszi szünet
November  
7.   Első tanítási nap az őszi szünet után
  14,00 Történelem OKTV I. forduló
8. 14,00 Földrajz OKTV I. forduló
9. 14,00 Magyar nyelv OKTV I. forduló
14. 14,00 Magyar irodalom OKTV I. forduló
15. 14,00 Angol nyelv OKTV I. forduló
16. 14,00 Informatika II. kategória OKTV I. forduló
17. 14,00 Rajz és vízuális kultúra OKTV I. forduló
17. 14,00 Fizika OKTV I. forduló
17-25.   Szóbeli érettségi vizsga
21. 14,00 Kémia OKTV I. forduló
22-25.   Pályaválasztási napok
23. 15,00-17,00 Ösztanári fogadóóra
23. 14,00 Informatika I. kategória OKTV I. forduló
24. 14,00 Biológia OKTV I. forduló
    Adatok megküldése a kompetenciaméréshez
28. 14,00 Német nyelv OKTV I. forduló
December  
9.   Szülők és tanulók értesítése a várható félévi elégtelen osztályzatokról
15.   Felsőoktatási felvételi tájékoztató megjelenése
19. 16,00 Karácsonyi ünnepély az iskola dolgozóinak
  17,00 Nyugdíjas dolgozók köszöntése
20. 08,00 Iskolai karácsonyi műsor (utolsó tanítási nap a téli szünet előtt)
21. 08.00 Nevelési értekezlet
22.-jan.02.   Téli szünet
Január  
3.   Első tanítási nap a téli szünet után
5.   Érettségi jelentkezési lapok kiosztása a tavaszi érettségi vizsgákra
13.   Az első félév vége
  13,00 Osztályozó értekezlet a 9. és 12. osztályosoknak
21.   Félévi értesítők kiküldésének határideje
26. 14,00 Félévi értekezlet
27. 14,00 Szülői értekezlet a nem végzős osztályoknak
Február  
10. 14,00 Szülői értekezlet a végzős osztályoknak
  16,00 Szalagavató ünnepély
14. 7,45 Megemlékezés Nagyváthy Jánosról, az iskola névadójáról
15.   Középszintű szóbeli érettségi témakörök nyilvánosságra hozása
  16,00 Tavaszi érettségi vizsgára jelentkezés végső határideje
18.   Felvételi lapok érkezése az általános iskolákból
25.   A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja
    Megemlékezés osztályfőnöki órákon
Március  
1.   Érettségi vizsgákra jelentkezők adatainak elküldése elektronikus és nyomtatott formában
13. 8,00 Iskolai megemlékezés Nemzeti ünnepünkről
14. 8,00 Nevelési értekezlet
16.   Ideiglenes középiskolai felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása
25.   Középiskolába jelentkezettek névsorának megérkezése a Felvételi Központtól
Április  
4.   A végzős tanulók és szüleik kiértesítése a várható év végi elégtelen osztályzatokról
    A Felvételi Központ kiegészíti a jelentkezettek névsorát
6.   Végleges középiskolai felvételi jegyzék elkészítése és elküldése a Felvételi Központnak
13. 15,00-17,00 Össztanári fogadóóra
18.   Véglegesített jelentkezési névsor megérkezése a Felvételi Központtól
20.   Diáknap
    Az iskolák és a tanulók kiértesítése a felvételről és az elutasításról
Május  
3. 14,15 Ballagási főpróba
4.   Utolsó tanítási nap a végzős osztályoknak
  13,00 Osztályozó értekezlet a végzősöknek
5. 09,00 Ballagás
2-13.   Rendkívüli felvételi eljárás
7-8-9.   Érettségi szünet
7. 08,00 Magyar nyelv és irodalom érettségi írásbeli vizsga
8. 08,00 Matematika érettségi írásbeli vizsga
9. 08,00 Történelem érettségi írásbeli vizsga
10. 08,00 Angol nyelv érettségi írásbeli vizsga
11. 08,00 Német nyelv érettségi írásbeli vizsga
15. 08,00 Biológia érettségi írásbeli vizsga
16. 08,00 Kémia érettségi írásbeli vizsga
  14,00 Földrajz érettségi írásbeli vizsga
17. 08,00 Fizika érettségi írásbeli vizsga
  14,00 Rajz és vízuális kultúra érettségi írásbeli vizsga
21. 08,00 Informatika érettségi írásbeli vizsga
25. 08,00 Szakmai előkészítő tárgyak érettségi írásbeli vizsgái
16-20. 08,00 OKJ-s szakmai írásbeli vizsgák, írásbeli és interaktív vizsgák
30. 08,00 Országos kompetenciamérés
Június  
1-től   OKJ-s szakmai szóbeli és gyakorlati vizsgák
6-10.   Gimnáziumi osztályok év végi vizsgái
14. 14,15 Osztályozó értekezlet
15.   Utolsó tanítási nap
22. 08,00 Tanévzáró ünnepély
18-20.   12.A szóbeli érettségi vizsgái
21-22.   12.B szóbeli érettségi vizsgái
25-27.   12.E szóbeli érettségi vizsgái
29. 08,00 Beiratkozás
Július  
2. 08,00 Tanévzáró értekezlet